Министерски съветНароден театърНационален дворец на културатаСофийски университетНародна библиотекаБългарска народна банкаСъдебната палата в СофияРотондата “Св. Георги”Цариградско шосеЦентрална баняБулевард “Витоша”Национален исторически музейНационална художествена галерияЦентралните хали в София

Добре дошли в България!

ДАРИС ГРУП ООД е дружество за цялостни счетоводни, правни и данъчни услуги.

Ние предоставяме рационални решения за управленски консултации и счетоводни отчети и изпълняваме и всякакви процедури, възникнали от българските счетоводни правила и бюрокрация, за да можете да се съсредоточите върху това, което правите най-добре: управлението на вашия бизнес.

ДАРИС ГРУП ООД работи в София от 1998 г. и е преминало през всички етапи на динамично променящия се пазар, който продължава да расте в България.

Ние се трудихме, за да придобием солиден опит и да помогнем на нашите клиенти да подобрят позицията си на фона на предизвикателствата на българската бизнес среда.

Нашите клиенти

Нашите клиенти са предимно български дъщерни дружества на международни дружества - майки, включително добре известни големи, средни и малки дружества.

Нашите услуги

Използването на системи с висока степен на автоматизация, внедряването на ефективни процедури за вътрешен контрол и счетоводният софтуер със специфични настройки по държави позволяват на нашия опитен счетоводен персонал в България да предоставя гъвкави, ефикасни и специфични услуги.

ДАРИС ГРУП ООД използва най-съвременни бизнес практики и цели да изпълнява Вашите високи изисквания на конкурентни цени.