Контакти

ул. Пиротска № 120, ет. 1, вх. Б, ап. 3
1309, София, България

ул. Цанко Церковски 40 А, ет. 1
1164, София, жк. Лозенец

Моб.: 089 788 44 56
Тел.: 02 929 00 03
Тел.: 02 823 13 84
Факс: 02 823 13 84

За да изпратите съобщение, моля попълнете формата: