Управление на човешки ресурси

HR Management

Ако е необходимо, можем да направим преглед на Вашите вече съществуващи системи за управление и да работим заедно с Вашия екип при работата по набиране на местен персонал.

  • Създаване на методи за набиране на персонал;
  • Набиране на персонал;
  • Квалифициране на персонала;
  • Идеи и предложения за начина на структуриране на разходите Ви за труд и организацията на труда;
  • Споделяне на идеи и подпомагане на ръководството за това как да балансира отношенията с персонала;
  • Комуникация с местните органи във връзка с работната сила;
  • Услуги по временно наемане на служители;
  • Услуги по предислоциране;
  • Механизми за контрол на качеството на управление.