Управленско консултиране

  • Корпоративни финанси;
  • Финансов анализ на действителни и прогнозни данни;
  • Стратегическо планиране;
  • Бизнес планове и бюджетиране на проекти;
  • Оценки;
  • Правно-икономическо проучване, консултиране относно сливания и придобиване на дружества.