За нас

Счетоводни, правни и данъчни услуги

Добре дошли в нашия екип! Ние сме група от личности, високо ценящи своята фирма и сме наистина отдадени на клиентите и на работата си.

Нашият екип – ръководството и персоналът на ДАРИС ГРУП ООД се състои от високо квалифицирани професионалисти с богат опит в българската бизнес среда. Пълната гама консултантски услуги, предлагани от нас в областта на счетоводството, данъците, финансите, информационните технологии и управлението имат една-единствена основна цел – добро обслужване и помощ, за да вървите стремително напред.

Ръководен екип

Антон Ризов

Антон Ризов

Изпълнителен директор, Старши счетоводител

Като Финансов Директор, изрично съм се посветил на сложните проблеми на консултирането и временното управление, за да придобия богат опит в различни бизнес среди. Още от началото на кариерата ми осъзнах, че „финансовият мениджмънт” е нещо повече от изготвяне на финансови отчети в съответствие с нормативните изисквания за отчетност и данъчно облагане.

Тъй като е необходимо събиране на информация и точното й организиране, главната ми цел и интересите ми винаги са били насочени към създаване на финансова грамотност в цялата фирма.

Но най-важното е да се гарантира предоставянето на парични потоци и относима информация директно на ръководителите, за да могат да осъзнаят финансовите последици от всички свои действия и да управляват рентабилно бизнесите си.

Велислава Гущерова

Велислава Гущерова

Заместник главен счетоводител

Велислава Гущерова е член на екипа на ДАРИС ГРУП ООД от 2009 г., където започва нейното личностно и професионално развитие.

В процеса на нейната работа винаги се е ръководила от високите стандарти за качество и стриктно спазване на основните принципи за добра организация. Стреми се непрекъснато да поддържа високо професионално ниво. Има лично отношение към клиентите.

В резултат на създадената организация на работа в ДАРИС ГРУП ООД, извършва текущи и планови проверки на клиентите, съгласно утвърден график. Осъществява контакти с външни одитори във връзка с извършван одит на клиентите и защитава интересите им.

Прави оценка на вътрешните политики, принципи и разпоредби, процеси, механизми на контрол, спазването на действащото счетоводно, данъчно и осигурително законодателство и вътрешните актове на предприятията.

Велислава Гущерова притежава магистърска степен по икономика, придобита през 2013 година в УНСС – гр. София.

Ръководни принципи и цели

Намаляване на данъците до минимум, максимално увеличаване на печалбите и разрастване на дейността Ви в България – това са синоними на нашата работа. Подхождайки с внимание към Вашите конкретни делови нужди, ние, професионалистите от ДАРИС ГРУП ООД посрещаме всички предизвикателства във финансовата, административната и законодателната сфера в България и се опитваме успешно да оползотворим всяка възможност.

С помощта на нашите експерти, Вие и чуждестранните Ви партньори ще си гарантирате, че сделките Ви са в съответствие с нормативните изисквания в областта на счетоводството и данъците, финансовото планиране, правното обслужване на юридическото лице и практическото съдействие и в съответствие с вашите норми.

Подходът ни е винаги индивидуален. Ние създаваме решения за често пъти комплексните нуждите на всеки отделен клиент – от международни корпорации до заможни личности.

Дългогодишният практически опит, знанията и високата квалификация на служителите, които работят заедно с български и международни одиторски и консултантски фирми са гаранция за висококачествено обслужване на нашите клиенти. Ние не само консултираме, но преди всичко ставаме надежден партньор на нашите клиенти, благодарение на което можем да увеличим оперативната ни ефективност, а оттам – и резултатността си.

Опазването на интересите на клиента, високото професионално ниво, създаването на оптимални решения, осигуряването на гъвкав и адаптивен подход – ето това са основните принципи на работата ни!

Гарантираме професионално консултиране по най-различни въпроси, включително – но не само – счетоводство и одит, а също така и юридически, данъчни, инвестиционни и ИТ решения.

Благодарение на опита си създадохме и внедрихме система за контрол, която непрекъснато се усъвършенства. Архитектурата ѝгарантира нисък риск за предоставяните от нас услуги. Поверителността е от съществена важност при работата с външни изпълнители и е основен критерий за избор на доставчик на счетоводни услуги. Клиентът споделя вътрешна информация, която не трябва да бъде оповестявана. Ние сме наясно с това и стриктно спазваме правилата относно поверителността.

Грижим се за Вашия бизнес като за свой.