Полезни връзки

Връзки към сайтове, от които ще намерите актуални новини и допълнителна информация по въпроси, отнасящи се до България, нейното правителство, съответните финансови и търговски институции, инвестиции и банки.

Институции в Република България

Официални сайтове на Български държавни институции, държавни агенции и комисии и министерства, свързани с бизнес и бизнес развитие.

Държавни институции

Държавни агенции и комисии

Министерства

Банки и инвестиционни фондове

Тук ще намерите списък на основните банки, както и финансови и други институции имащи отношение към развитието на бизнеса, с когото в момента работим.

Национални бизнес асоциации

В следващия списък представяме основните и национално представени организации на бизнеса и работодателите в Република България.

Международни бизнес организации

Двустранни международни търговски камари и асоциации, развиващи дейност в Република България.

Международни организации в Република България

Икономически сайтове и портали

Икономическа и правна информация

Друга полезна информация за България

Времето, събития, карта на България